NIEUWSBERICHT

Stichting &CC (exploitant van Het Koorenhuis en Concordia) is op 30 januari jl. in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr. R. Cats tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. B.J. Tideman van Cees advocaten te Den Haag als curator.

Het faillissement heeft op dit moment geen gevolgen voor de exploitatie. De huurders, andere gebruikers en bezoekers kunnen tot nader order gewoon gebruik blijven maken van het Koorenhuis en Concordia.

Voor de huurders en vaste gebruikers zal binnenkort een voorlichtingsbijeenkomst worden gehouden. De curator gaat de komende weken in overleg met de belanghebbenden, waaronder de gemeente, op zoek naar een structurele oplossing.

Voor nadere inlichtingen kunt u per mail contact opnemen met koorenhuis@cees.nl