Stichting &CC

Visie

Binnen Stichting &CC geloven wij in de kracht van creativiteit en cultuur als middel voor persoonlijke en maatschappelijke groei. Onze visie is gebaseerd op het belang van voortdurende ontmoetingen en het ontdekken van zowel oude als nieuwe verhalen. We streven naar kwalitatieve, maar toegankelijke ruimtes waar eigenaarschap, co-creatie en betekenisvolle ontmoetingen kunnen floreren. Door inclusieve kunst- en cultuuruitingen te bevorderen en een platform te bieden voor diverse stedelijke perspectieven, willen we kunst en cultuur als verbindende kracht inzetten voor sociale cohesie en interculturele verrijking in de stad.

Missie

Binnen Stichting &CC is het onze missie om actief bij te dragen aan een inclusieve stad waarin diverse grootstedelijke perspectieven, kunstvormen en ambities worden omarmd. We streven naar artistieke kwaliteit, maatschappelijke betrokkenheid en een diverse representatie om het draagvlak voor kunst en cultuur te versterken. Door interdisciplinaire, interculturele en interpersoonlijke ontmoetingen tussen makers, bezoekers en de stad zelf te initiëren en faciliteren, creëren we ruimte voor uitwisseling, dialoog en sociale betrokkenheid. We willen een platform bieden voor artistieke expressie, verbinding en waardering.

Onze activiteiten zijn gebaseerd op drie beleidsspeerpunten: Faciliteren & Exploiteren, Ontwikkelen & Produceren en Presenteren & Programmeren. Als onderdeel van de culturele infrastructuur van Den Haag opereren we in een dynamische omgeving die bekendstaat om haar toegankelijkheid en diversiteit. We richten ons ook op de commerciële en zakelijke aspecten van een duurzame exploitatie.

 

Faciliteren & Exploiteren

 • Aanbieden van een totaalconcept aan voorzieningen: les- en vergaderruimtes, podia, theater en horeca, voor huurders, samenwerkingspartners en initiatieven.
 • Faciliteren, ondersteunen en (vaak in samenwerking) ontwikkelen van creatieve projecten, activiteiten en evenementen.

Ontwikkelen & Produceren

 • Bouwen aan een divers en grootstedelijk culturele broedplaats en productiehuis (Huis voor Makers) met een sterke verankering en verantwoordelijkheid voor de culturele infrastructuur van Den Haag.
 • Ondersteunen, versterken en in dienst staan van cultuureducatie en -participatie in Den Haag.
 • Aanjagen en initiëren van talentontwikkeling en co-creaties tussen makers.

Presenteren & Programmeren

 • Realiseren, door faciliteren, ondersteunen en initiëren, van een volledig en divers programma- en activiteitenaanbod in Het Koorenhuis en Concordia.
 • Positief bijdragen aan stedelijke diversiteit en inclusie.
 • Bij het presenteren en bij contextprogrammering wordt expliciet gezocht naar sociaal- maatschappelijke thema’s en worden verbanden gelegd tussen bezoekers, kunst en de stedelijke actualiteiten.


Externe organisatie

Stichting &CC is actief betrokken bij verschillende stedelijke, en landelijke, netwerken en overlegorganen. Dit zijn onder andere het Haags Cultuuroverleg (Directieoverleg Podiumkunsten), MKB Den Haag, Social Club Den Haag, Divers Den Haag, Netwerk Erfgoed Haagse Migranten en SPREEEK. Daarnaast zijn we lid van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), Kring Werkgeverszaken en Kunsten ‘92. We onderhouden frequente contacten met de gemeente op verschillende niveaus, onder andere om de voortgang van de bedrijfsvoering als ook onze activiteiten te bespreken.

Jaarverslagen

Bekijk hier hoe de organisatie eruit ziet.

 • KvK 58240160
 • BTW NL852940415B01
 • IBAN NL23RABO0309624320

Klik hier om de huisregels te downloaden.