Zero Waste Expeditie Cultuur

Met ingang van 21 juni gaan er wat dingen veranderen in het Koorenhuis met betrekking tot hoe wij ons afval inzamelen en verwerken.

Als culturele en sociaal-maatschappelijke instelling voelen wij ons verantwoordelijk voor het milieu en willen zoveel mogelijk onze ecologische voetafdruk en impact op het milieu verkleinen. Om die reden doen wij met het Koorenhuis – als één van 10 Haagse koplopers – mee aan de ‘Zero Waste Expeditie Cultuur’. In de afgelopen maanden hebben wij hard gewerkt om de afvalstromen in het Koorenhuis in kaart te brengen en een plan van aanpak te maken voor hoe wij een “zero waste status” kunnen bereiken, of in ieder geval daar zo dichtbij mogelijk in de buurt kunnen komen.

Een “zero waste status” betekent o.a. dat de hoeveelheid restafval zoveel mogelijk wordt beperkt, dat hiervoor maatregelen worden genomen t.a.v. afvalstromen en dat daarmee positief bijgedragen wordt aan een circulair afvalbeleid, waarbij afvalstromen zoveel mogelijk omgezet kunnen worden in grondstoffen. En dat is precies waar wij op in willen zetten.

Om die reden komen er v.a. 21 juni op de verschillende verdiepingen en andere plekken in het gebouw afvalscheidingsbakken te staan, waarin al het afval netjes gescheiden kan worden weggegooid. Deze afvalbakken bestaan uit vier vakken: papier/karton, restafval, GFT en PMD (plastic verpakkingen, metalen/blik verpakkingen en drankpakken). Op de bakken is duidelijk aangegeven welk soort afval waarin hoort.

Wat verandert er voor de huurders?
In de lesruimtes staan v.a. 21 juni geen prullenbakken meer en ook de losse prullenbakken die nu in kantoren staan worden niet meer geleegd door ons schoonmaakbedrijf. Alle afval moet dus voortaan in de scheidingsbakken gedeponeerd worden. Alleen op die manier kunnen wij vervolgens het afval gescheiden aanleveren voor de afvalverwerker. Heb je incidenteel grotere hoeveelheden afval, bijv. papier, neem dan even contact op met het servicepunt. Dan helpen zij je om dit in de juiste container te deponeren.

Hopelijk kunnen wij op je rekenen! Wil je jouw collega, cursist, leerling, etc. van deze veranderingen op de hoogte brengen?

Hartelijk dank voor jouw medewerking!