Vacatures: leden voor de Raad van Toezicht

Stichting PRINS27 in Den Haag zoekt 2 leden voor de Raad van Toezicht | Vacature voor onbezoldigde functie | Sluitingsdatum 21 december 2020

PRINS27 is verantwoordelijk voor de exploitatie van ‘het Koorenhuis’ in Den Haag, waarin zij een verscheidenheid aan culturele en maatschappelijke activiteiten en evenementen faciliteert, ondersteunt en initieert.

Door het aflopen van de zittingstermijn van 2 leden in 2021, ontstaan er vacatures in de Raad van Toezicht. De posities die vacant komen hebben betrekking op de volgende profielen:

 • Voorzitter
 • Lid met financieel profiel

Missie en visie
PRINS27 is verantwoordelijk voor de exploitatie van ‘het Koorenhuis’, voor jong en oud dé plek in Den Haag voor cultuurbeleving en talentontwikkeling. ‘Het Koorenhuis’ is een creatieve en culturele hotspot in het centrum van Den Haag; een monumentaal gebouw met een rijke geschiedenis, die terugvoert tot de 17de eeuw. Vandaag de dag zorgt PRINS27 met liefde voor dit gebouw en faciliteert, ondersteunt en initieert een verscheidenheid aan culturele, maatschappelijke en zakelijke activiteiten en evenementen waar cultuurbeleving, creatieve uitwisseling en talentontwikkeling centraal staan.

In de komende jaren ontwikkelt PRINS27 ‘het Koorenhuis’ verder tot een Huis voor Makers; een locatie waar makers, kunstenaars, performers, etc. uit verschillende disciplines zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. Makers krijgen er de mogelijkheid om werk zowel te realiseren als te presenteren en worden ondersteund in het versterken van hun artistieke en zakelijke kennis en vaardigheden.

PRINS27 streeft ernaar om in alle opzichten divers en inclusief te zijn, gelooft in de waarde en kracht van eigenaarschap en representatie en zet zich in voor een diverse en inclusieve (Haagse) kunst- en cultuursector. In dat kader werkt PRINS27 nauw samen met een divers netwerk van makers, professionals en instellingen en ontplooit zij verschillende initiatieven, zoals de Black Achievement Month Den Haag.

Functieprofielen

Profiel van de Raad van Toezicht als geheel
Het profiel van een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

 1. Affiniteit met de missie en visie van PRINS27.
 2. Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 3. Het vermogen om zowel het beleid van PRINS27 als het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen.
 4. Het vermogen om kritische vragen te stellen en de organisatie een spiegel voor te houden. Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de directeur-bestuurder.
 5. Het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder als klankbord terzijde te staan.
 6. Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 7. Inzicht in de eisen die doelmatigheid en kwaliteit stellen aan een organisatie als PRINS27.
 8. Het vermogen om vanuit samenwerking en participatie onderdeel van een team te zijn.
 9. Beschikkend over een relevant netwerk.
 10. Inzicht en visie op een in beweging zijnde kunst- en cultuursector.
 11. Voldoende beschikbaarheid om de functie te vervullen.
 12. Geen tegenstrijdige belangen op het moment van benoeming.

De voorzitter

 • Heeft politiek-bestuurlijke ervaring en een relevant netwerk op regionaal en politiek
 • Is in staat tijdig en adequaat het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting te controleren en te
 • Staat de directeur-bestuurder bij in de voorbereiding en uitvoering van het
 • Communicatief, empathisch en sociaalvaardig. Heeft oog voor teamvorming van de raad van toezicht.
 • Ervaring in de uitoefening van werkgeverschap en/of ondernemerschap.
 • Kan de stichting wanneer nodig en in samenspraak met de directeur extern
 • Bij voorkeur woonachtig in Den Haag.

Lid met financieel profiel

 • Kennis van en ervaring met bedrijfsvoering, risicobeheer, financieel beheer en rapportage.
 • Ervaring, of tenminste affiniteit, met de control-cyclus.
 • Kan als gesprekspartner voor de controlerende accountant fungeren.

Overig
Leden van de Raad van Toezicht doen hun werk onbezoldigd. Wel ontvangen zij jaarlijks een bescheiden vrijwilligersvergoeding, ter compensatie van onkosten en tijdsinzet.
De zittingstermijn is vier jaar, met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging voor vier jaar.

Tijdsinvestering: vier à vijf vergaderingen per jaar. Hiernaast wordt op prijs gesteld wanneer Raad van Toezicht leden buiten vergaderingen om ook betrokkenheid tonen door het bezoeken van activiteiten en evenementen in het Koorenhuis.  PRINS27 onderschrijft en volgt de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code.

Meer informatie over de organisatie is te vinden op www.inhetkoorenhuis.nl.
Vragen over de functies? Neem dan contact op met Alexander Messelaar (voorzitter): 06 20840674 / alexander.messelaar@gmail.com.
Bij interesse kun je een motivatiebrief en CV tot uiterlijk 21 december 2020 sturen naar info@prins27.nl. De procedure bestaat uit twee gespreksrondes: eerste ronde op maandag 11 januari 2021 19:00 uur, tweede ronde op donderdag 21 januari 2021 19:00 uur.

Wij kijken uit naar je reactie!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.