Nieuw Directeur-Bestuurder Stichting &CC

Duncan Peltenburg is met ingang van 1 februari 2023 werkzaam als directeur-bestuurder van Stichting &CC (het Koorenhuis & Concordia), voor de komende periode van een jaar. Dit na het komende vertrek van de huidige directeur-bestuurder Sewan Mumcuyan die een nieuwe functie heeft aanvaard als directeur-bestuurder van de Stadsschouwburg Utrecht.

Duncan zal zich gaan inzetten om Stichting &CC verder te verduurzamen en de weerbaarheid en toekomstbestendigheid van de organisatie te vergroten, op basis van de eerder vastgestelde missie en visie. Tevens zal hij ondersteunen in het werven van een nieuwe leiding voor Stichting &CC en eventuele vernieuwingen in structuur.

Duncan is momenteel ook actief als themavoorzitter Makersklimaat voor de New Deal Cultuur Rotterdam, bestuurslid en penningmeester van de Kunstenbond en lid van de kerngroep Creatieve Coalitie Rotterdam.

Wij wensen Duncan veel succes in zijn nieuwe functie.

Raad van Toezicht.