za 6 maart - 14:00

Agenda, Livestream

Koorenhuis Live: online talkshow | Is feminisme kleurenblind?

In het kader van Internationale Vrouwendag en Haagse Vrouwendagen zoomt Koorenhuis Live op 6 maart in op dit maatschappelijk vraagstuk. Stuart Kensenhuis en Malika Ouacha gaan een gesprek hierover aan met drie gasten; Fatima Faïd, Barryl Biekman en Rashida Boukhizou, waarin er ruimte is voor diverse invalshoeken, ervaringen en inzichten.

Van Afro-Amerikaanse voorvechtsters en pioniers zoals Harriet Wilson en Anna Julia Cooper, de Black Woman’s Era en de Harlem Renaissance in het Amerika van begin 20e eeuw, opgevolgd door diverse mondiale feministische golven vanaf de jaren ’60, tot de zwarte migranten en vluchtelingen vrouwenbewegingen in Nederland; vrouwen van kleur moeten een andere strijd leveren dan hun witte zusters. Hoe staat het er nu voor met die strijd, ook in het licht van andere bewegingen en ontwikkelingen zoals BLM? Hoe staat het ervoor met de positie van de hedendaagse vrouw van kleur in Nederland? Verschilt deze wezenlijk van de positie van andere vrouwen?

Zaterdag 6 maart 2021
14:00-15:30 uur
bekijk hier de livestream

Koorenhuis Live is een nieuwe talkshow waarin actuele en prikkelende thema’s op het gebied van cultuur en maatschappij aan bod komen en ruimte wordt gegeven aan verschillende perspectieven en discussies.

Een initiatief van PRINS27 | in het Koorenhuis in samenwerking met freelance journalist Stuart Kensenhuis. 

Spoken word: Andy Rigters

Redactie: Astrid Bharos, Malika Ouacha en Elly Hajian

Livestream: Stanvaste Radio (www.stanvaste.com)