do 12 december - 16:00

Lezing

Divers Den Haag Lezing: Democratie & Diversiteit: noodzakelijk en spannend

Divers Den Haag nodigt Hoogleraar Halleh Ghorashi uit voor een lezing over democratie en diversiteit

Op 12 december 2019 in het Koorenhuis houdt Halleh Ghorashi Hoogleraar Diversiteit en Integratie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam de Divers Den Haag lezing met als titel: ‘Democratie en diversiteit: noodzakelijk en spannend’. Een actueel onderwerp waarin zowel diversiteit als democratie geen vanzelfsprekendheden zijn.

Op de bijeenkomst is iedereen welkom. Wij zijn verheugd dat Halleh deze lezing wil geven. We hopen ook veel deelnemers aan de leergangen Diversiteit & Sensitiviteit te begroeten.

Halleh Ghorashi is Kroonlid van de SER (Sociaal Economische Raad) en sinds september 2012 werkzaam als Hoogleraar Diversiteit en Integratie bij de afdeling Sociologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij studeerde van 1989 tot 1994 Culturele Antropologie aan de VU. Tussen juni 1995 en juli 2000 was zij werkzaam als assistent in opleiding bij het Centrum voor Vrouwenstudies en de vakgroep Culturele en Sociale Antropologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen. In mei 2001 verdedigde zij haar proefschrift: Ways to Survive, Battles to Win: Iranian Women Exiles in the Netherlands and the US aan de KU Nijmegen. Tussen 2005 en 2012 bekleedde zij de positie van Bijzonder Hoogleraar Management van Diversiteit en Integratie (PaVEM leerstoel) bij de afdeling Organisatiewetenschappen aan de VU. Tijdens haar verblijf in Nederland heeft zij tal van lezingen gehouden en interviews voor de media gegeven. Zij publiceerde verscheidene artikelen in het Nederlands, Engels en Perzisch in nationale en internationale tijdschriften.

Inloop is vanaf 15:30 uur en de lezing start om 16:00 uur. Na afloop gaan we met elkaar in gesprek. Rond 17:00 uur ronden we af en praten we na in de foyer.