Naamswijziging &CC en tariefverhoging

Naamswijziging

Stichting PRINS27 heet vanaf heden Stichting &CC. Deze naamswijziging gaat gepaard met een (statutaire) wijziging van onze visie, missie en doelstellingen die nu beter aansluiten bij onze plannen voor de toekomst. Hier kun je meer daarover lezen. Waar &CC voor staat? In principe voor heel veel dingen, maar vooral voor onze manier van werken; waar “&” staat voor complementair, in samenwerking met, etc. en “CC” voor o.a. cultuurcreatie, co-creatie, cultuurcentra, etc. etc.

Met &CC blijven we ons richten op de exploitatie van de twee cultuurhuizen Het Koorenhuis en Concordia, en daarnaast op het Huis voor Makers, waarmee we ons o.a. richten op talentontwikkeling van culturele en creatieve makers en professionals en het maken van programma’s en producties.

Deze wijziging betekent dat PRINS27 tot de verleden tijd behoort en niet meer bestaat! Wat verandert er voor jou hierdoor? Eigenlijk niets. Wij continueren de relatie met je graag zoals die nu is. Echter, wij verzoeken je wel om er rekening mee te houden wanneer je iets aan ons adresseert of een bedrag naar ons overmaakt.

&CC

Tariefverhoging nieuwe en losse boekingen

Door alle ontwikkelingen op de markt en de torenhoge inflatie, ontkomen ook wij niet aan het verhogen van onze tarieven. Vanaf 1 november jl. zijn de tarieven van ruimtes verhoogd en op 1 januari a.s. voeren we een additionele tariefverhoging door. Deze verhogingen gelden alleen voor nieuwe boekingen en voor ruimtes die los verhuurd worden en niet voor een seizoen. Wat betekent dit voor jou als seizoenboeker? Wederom eigenlijk niets. De afspraken die we gemaakt hebben, blijven zoals ze zijn tot eind van het huidige seizoen (2022-2023).

Voor nieuwe losse boekingen gelden echter wel de nieuwe prijzen. Als het gaat om een seizoenboeking die dit jaar nog gedaan wordt gelden deze prijzen ook, maar passen wij een korting toe. Voor seizoenboekingen na 31 december a.s. wordt natuurlijk het prijsniveau van 2023 gehanteerd waarbij hetzelfde kortingspercentage wordt toegepast. Vanaf het volgend seizoen (september 2023) zal de tariefverhoging wel ingevoerd worden.

Als er vragen zijn, stuur een mail naar info@prins27.nl