Leden voor de Raad van Toezicht

Stichting PRINS27 in Den Haag zoekt 3 leden voor de Raad van Toezicht | Vacature voor onbezoldigde functie | Sluitingsdatum 6 september 2021

PRINS27 is verantwoordelijk voor de exploitatie van 2 cultuurgebouwen in het centrum van Den Haag, het Koorenhuis en Concordia CC, en faciliteert, ondersteunt en initieert een verscheidenheid aan culturele en maatschappelijke activiteiten en evenementen.

In verband met de afloop van termijnen en vroegtijdig vertrek, zoeken wij 3 nieuwe leden voor de Raad van Toezicht (M/V/X) voor de volgende profielen:

 • Artistiek-inhoudelijk
 • Financieringsvormen
 • Juridisch

Missie en visie
PRINS27 is verantwoordelijk voor de exploitatie van het Koorenhuis en Concordia CC. Het Koorenhuis op de Prinsegracht is een icoon in Den Haag en al jaren voor jong en oud dé plek in Den Haag voor cultuurbeleving en talentontwikkeling; een creatieve en culturele hotspot in het centrum van Den Haag, een monumentaal gebouw met een rijke geschiedenis die terugvoert tot de 17de eeuw. Vandaag de dag zorgen wij met liefde voor dit gebouw en faciliteren, ondersteunen en initiëren een verscheidenheid aan culturele, maatschappelijke en zakelijke activiteiten en evenementen waarin cultuurbeleving, creatieve uitwisseling en talentontwikkeling centraal staan en die toegankelijk zijn voor een breed publiek. Vanaf mei 2021 hebben wij de exploitatie van het Concordiagebouw op Hoge Zand overgenomen en gaan deze locatie in de komende tijd ontwikkelen tot de nieuwe culturele hotspot Concordia CC. In het zijn inmiddels een aantal vaste culturele bewoners ingetrokken en momenteel is het gebouw tijdelijk in gebruik als een pop-up locatie van het Filmhuis.

De komende jaren staan in het teken van het realiseren van ambitieuze en mooie plannen, waaronder het verder ontwikkelen en vormgeven van het Huis voor Makers. In het Huis voor Makers volgen makers, kunstenaars, performers, etc. uit verschillende disciplines een ontwikkelingstraject, krijgen zij de ruimte en gelegenheid om zich te ontplooien en nieuw werk te realiseren en presenteren, én worden zij daarbij door ons op verschillende manieren ondersteund en begeleid

Wij geloven stellig in de waarde en kracht van eigenaarschap en representatie en zetten ons actief in voor een diverse en inclusieve (Haagse) kunst- en cultuursector. In dat kader werken wij nauw samen met een divers netwerk van makers, professionals en instellingen.

Voor de exploitatie van de cultuurgebouwen ontvangen wij een structurele subsidie van de gemeente Den Haag (2021-2024) uit de algemene middelen Cultuur. Voor activiteiten, projecten, etc. werven wij aanvullende fondsen en subsidies.

Profielen

Profiel van de Raad van Toezicht als geheel

Het profiel van een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

 1. Affiniteit met de missie en visie van PRINS27.
 2. Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 3. Het vermogen om zowel het beleid van PRINS27 als het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen.
 4. Het vermogen om kritische vragen te stellen en de organisatie een spiegel voor te houden. Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de directeur-bestuurder.
 5. Het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder als klankbord terzijde te staan.
 6. Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 7. Inzicht in de eisen die doelmatigheid en kwaliteit stellen aan een organisatie als PRINS27.
 8. Het vermogen om vanuit samenwerking en participatie onderdeel van een team te zijn.
 9. Beschikkend over een relevant netwerk.
 10. Inzicht en visie op een in beweging zijnde kunst- en cultuursector.
 11. Voldoende beschikbaarheid om de functie te vervullen.
 12. Geen tegenstrijdige belangen op het moment van

Artistiek-inhoudelijk profiel

 • Werkzaam als maker in de kunst- en cultuursector van Den Haag en omgeving.
 • Beschikt over kennis en ervaring op het gebied van ondernemerschap in eigen praktijk en binnen de creatieve sector.
 • Kan een visie vormen op lange termijn ontwikkelingen op het gebied van kunst/cultuur en/of het ontwikkelen van culturele producties en projecten.

Financieringsvormen profiel

 • Beschikt over kennis en ervaring op het gebied van financieringsvormen naast fondsen en subsidies, zoals sponsoring en crowdfunding.
 • Beschikt over een relevant netwerk ten behoeve van financieringsvormen.

Juridisch profiel

 • Beschikt over een brede professionele juridische achtergrond.
 • Heeft inzicht in rechtspersonenrecht, arbeidsrecht en bestuursrecht.
 • Heeft inzicht in eventuele juridische consequenties van besluiten.
 • Heeft gevoel voor de formele aspecten van de processen binnen een stichting (governance).

Overig
Leden van de Raad van Toezicht doen hun werk onbezoldigd. Wel ontvangen zij jaarlijks een bescheiden vrijwilligersvergoeding, ter compensatie van onkosten en tijdsinzet.

De zittingstermijn is 4 jaar, met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging voor vier jaar.

Tijdsinvestering: 4 à 5 vergaderingen per jaar. Hiernaast wordt op prijs gesteld wanneer leden buiten vergaderingen om ook betrokkenheid tonen door het bezoeken van activiteiten en evenementen.

Meer informatie over de organisatie is te vinden op www.inhetkoorenhuis.nl.

Hier kun je lezen hoe de governance is geregeld binnen PRINS27 en op wat voor manier wij de Governance Code Cultuur toepassen. Verder passen wij actief de Code Diversiteit & Inclusie toe en onderschrijven en volgen wij de Fair Practice Code.

Vragen over de functies? Neem dan contact op met Sewan Mumcuyan (directeur-bestuurder): 06 41379294 / sewanmumcuyan@prins27.nl.

Interesse? Stuur ons dan uiterlijk maandag 6 september a.s. een korte motivatie en CV toe naar info@prins27.nl. De procedure bestaat uit 1 gespreksronde op maandag 11 oktober 19:00-22:00 uur.

Wij kijken uit naar je reactie!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.