PRINS27

Voor de exploitatie van Het Koorenhuis is Stichting PRINS27 verantwoordelijk. De stichting richt zich in Het Koorenhuis op het:

 • beheren, onderhouden en ontwikkelen van gebouw en faciliteiten;
 • faciliteren en ondersteunen van culturele, maatschappelijke en zakelijke activiteiten en evenementen;
 • realiseren, door te faciliteren, ondersteunen en initiëren, van een volledig en divers programma- en activiteitenaanbod.

PRINS27 faciliteert, ondersteunt en initieert een verscheidenheid aan culturele, maatschappelijke en zakelijke activiteiten en evenementen in Het Koorenhuis, waar cultuurbeleving, creatieve uitwisseling en talentontwikkeling voor jong en oud centraal staan. PRINS27 draagt zorg voor een professionele, passende en inspirerende omgeving.

De primaire doelstellingen van PRINS27 zijn:

 • exploiteren van Het Koorenhuis en zorg dragen voor beheer, onderhoud en ontwikkeling van gebouw en faciliteiten;
 • faciliteren en ondersteunen van culturele, maatschappelijke en zakelijke activiteiten en evenementen in het Koorenhuis;
 • realiseren, door te faciliteren, ondersteunen en initiëren, van een volledig en divers programma- en activiteitenaanbod in het Koorenhuis.

Daarnaast richt PRINS27 zich op het:

 • bieden van een totaalconcept van voorzieningen: (les- en vergader-) ruimtes, podia, theater en horeca;
 • beschikbaar stellen van ruimtes en faciliteiten aan Haagse culturele instellingen en cultureel verwante organisaties, eventueel tegen speciale tarieven en/of voorwaarden;
 • positioneren, initiëren, informeren en promoten van zichzelf als culturele ontmoetingsplek;
 • ondersteunen, versterken en in dienst staan van cultuureducatie en -participatie in Den Haag;
 • vinden van een gezonde balans, als organisatie zonder winstoogmerk, tussen (cultureel en zakelijk) aanbod enerzijds en vraag vanuit de markt anderzijds.

Dit resulteert in de volgende activiteiten:

 • verhuur van kantoorruimtes
 • verhuur van lesruimtes
 • verhuur voor culturele activiteiten en evenementen
 • zakelijke verhuur
 • horeca
 • projecten, activiteiten en evenementen

PRINS27 volgt de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code.

             

Jaarverslagen

Bekijk hier hoe de organisatie eruit ziet.

 • KvK 58240160
 • BTW NL852940415B01
 • IBAN NL23RABO0309624320

Klik hier om de huisregels te downloaden.