&CC

Visie
We geloven in de kracht van creativiteit als een tool om te reflecteren op en het vieren van wie we willen zijn als individu en samenleving. We geloven in de noodzaak van elkaar blijven ontmoeten en oude en nieuwe verhalen te blijven ontdekken. Kwalitatieve, maar toegankelijke ruimtes en faciliteiten waar eigenaarschap, co-creatie en ontmoetingen kunnen floreren zijn daarin een cruciale schakel.

Missie
We willen actief bijdragen aan een inclusieve stad met een verscheidenheid aan grootstedelijke perspectieven, kunstvormen en dromen, evenals het draagvlak voor kunst verstevigen met de inzet op artistieke kwaliteit, maatschappelijke inbedding en een diverse representatie. Onze dagelijkse missie is het initiëren en faciliteren van interdisciplinaire, interculturele en interpersoonlijke ontmoetingen tussen makers, bezoekers en de stad. Want wie nieuwsgierig is naar de ander, leert in mensen te vertrouwen.

Speerpunten
Onze activiteiten zijn onderverdeeld in een drietal beleidsspeerpunten: Faciliteren & Exploiteren, Ontwikkelen & Produceren en Presenteren & Programmeren. Vanuit deze speerpunten opereren wij in een dynamiek van een levendige, toegankelijke en veelzijdige culturele plek, als onderdeel van de Haagse culturele infrastructuur, en de commerciële en zakelijke aspecten van een gezonde exploitatie.

Faciliteren & Exploiteren
1. Bieden van een totaalconcept aan voorzieningen: (les- en vergader-)ruimtes, podia, theater en horeca; voor huurders, samenwerkingspartners en initiatieven.
2. Actief faciliteren, ondersteunen en (vaak in samenwerking) ontplooien van creatieve projecten, activiteiten en evenementen.

Ontwikkelen & Produceren
1. Bouwen aan een pluriform, grootstedelijk en nationaal productiehuis (HUIS VOOR MAKERS) met stevige verankering in en verantwoordelijkheid voor de Haagse culturele infrastructuur.
2. Ondersteunen, versterken en in dienst staan van cultuureducatie en -participatie in Den Haag.
3. Aanjagen en initiëren van talentontwikkeling en co-creaties tussen makers.

Presenteren & Programmeren
1. Realiseren, door te faciliteren, ondersteunen en initiëren, van een volledig en divers programma- en activiteitenaanbod in het Koorenhuis en Concordia CC.
2. Leveren van een bijdrage aan de stedelijke diversiteit en inclusie.
3. Presenteren én in de contextprogrammering expliciet op zoek gaan naar maatschappelijke thema’s en verbanden leggen tussen de bezoekers, kunst en de stedelijke actualiteiten

PRINS27 volgt de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code.

             

Jaarverslagen

Bekijk hier hoe de organisatie eruit ziet.

  • KvK 58240160
  • BTW NL852940415B01
  • IBAN NL23RABO0309624320

Klik hier om de huisregels te downloaden.