Yin Yoga – Soul Stories

Cultuur, Dans & Beweging, Overig

Over deze aanbieder

(English below) Benieuwd naar Yin Yoga? Vanaf 9 Januari 2023 ben je welkom voor heerlijke Yin Yogalessen op maandagen van 18.25 tot 19.25 uur in Het Koorenhuis.

Hoe ziet een Yin Yogales eruit?
We beginnen de les altijd met een meditatie om te gronden. Zo kun je je gedachten van de dag achter je laten en verbind je opnieuw én bewust met jouw lichaam, geest en ziel.

Elke les heeft een eigen thema. We kunnen bijvoorbeeld werken aan hip openers of focussen ons bijvoorbeeld specifiek op het hart chakra. 

De houdingen houden we zo’n 3 tot 5 minuten aan. Door het langer aanhouden van de poses, helpt het je zenuwstelsel om in een rustfase te komen. Benieuwd naar alle andere voordelen van Yin Yoga? Tijdens de lessen neem ik je ook altijd mee in een stukje theorie. 

De Yogalessen zijn laagdrempelig en hierdoor voor iedereen toegankelijk. Je hebt geen ervaring nodig in (Yin) Yoga en je kan instromen wanneer jij wil. 

Na een uur Yin Yoga kan ik je garanderen dat je ontspannen naar huis gaat. Benieuwd naar wat Yin Yoga voor jou kan betekenen?

Tijden
Laatste lessen in 2023 (05 december, 12 december, 19 december 18.15 – 19.15)
Vanaf 9 januari 2023 ben je welkom voor heerlijke Yin Yogalessen op maandagen van 18.25 tot 19.25 uur.

Tarieven
Soul Stories strippenkaart € 35,- (4 lessen + 1 gratis)
Soul Stories losse les € 9,-
Wanneer jij je aanmeld, ontvang je een betaalverzoek. Deze dient vooraf aan de les betaald te worden.

Aanmelden
Je kan instromen voor de Yogalessen wanneer jij wil. Aanmelden is verplicht. Dit kan via:
Whatsapp: +31 640 261 502
E-mail: soulstoriescommunity@gmail.com
Dm Instagram: daniquejuliet

Omdat er tijdens de Yin Yogalessen van Soul Stories ook internationale deelnemers zijn, worden de lessen gegeven in de Engelse taal (basis).

—–

Curious about Yin Yoga? From January 9 2023 you are welcome for relaxing Yin Yoga classes on Mondays from 6:25 to 7:25 p.m. in Het Koorenhuis.

What does a Yin Yoga class look like?
We always start the lesson with a meditation to ground. This way you can leave your thoughts of the day behind you and reconnect consciously with your body, mind and soul.

Each class has its own theme. For example, we can work on hip openers or focus specifically on the heart chakra.

In the class we hold the postures for about 3 to 5 minutes. By holding the poses longer, it helps your nervous system to enter a resting phase. Curious about all the other benefits of Yin Yoga? During the lessons I always take you into a bit of theory.

The Yoga classes are easy and calm and therefore accessible to everyone. You do not need any experience in (Yin) Yoga and you can join whenever you want.

After an class I can guarantee that you will go home relaxed. Curious about what Yin Yoga can do for you?

Times
Last classes in 2023 (December 5, December 12, December 19 6:15 to 7:15 p.m.)
From January 9 2023 you are welcome for relaxing Yin Yoga classes on Mondays from 6:25 to 7:25 p.m.

Prices
Soul Stories class card € 35,- (4 lessons + 1 free)
Soul Stories individual lesson € 9,-
When you sign up, you will receive a payment request. This must be paid in advance of the lesson.

Sign Up
You can join the Yoga classes whenever you want. Registration is required. This can be done via:
Whatsapp: +31 640 261 502
Email: soulstoriescommunity@gmail.com
Dm Instagram: daniquejuliet

Neem contact op

Volg op social media